Kancelaria Radcy Prawnego dr Joanna Dziedzic-Bukowska

Grunt to dobry Radca prawny

Przez 13 lat prowadziłam w Naczelnym oraz Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie sprawy z zakresu prawa nieruchomości.

Od 2015 roku pomagam firmom i osobom prywatnym w ramach własnej kancelarii.

Dzisiaj mogę zacząć pracować dla Państwa.

dr Joanna Dziedzic-Bukowska - zdjęcie

Można przyjąć, że jeśli ja nie załatwię sprawy Państwa nieruchomości, to nie zrobi tego nikt inny.

Wiem, jak wygrać dla Państwa sprawę w sądzie lub urzędzie gminy:

 • mam kilkanaście lat praktyki w Sądzie Administracyjnym,
 • stawałam przed wieloma sądami i władzami gmin,
 • jestem doktorem nauk prawnych z zakresu procesu inwestycyjno-budowlanego,
 • jestem współautorem „Komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” oraz „Leksykonu prawa budowlanego”.

Znam prawo dotyczące nieruchomości od kuchni:

 • wiem, czym w praktyce kierują się sądy i urzędy,
 • przygotuję Państwa dokumenty tak, aby nigdy nie zostały odrzucone,
 • wygrałam wiele spraw – dzięki czemu wiem, jak wygrywać następne.

Pozostaje tylko pytanie, czy stać Państwa na tak wyspecjalizowanego prawnika?

Owszem, stać!

Dziś pozyskujcie wysokiej klasy specjalistę za pieniądze,
które wziąłby prawnik ogólny, po którym i tak pewnie musiałabym poprawiać.

słoik z pieniędzmi

Kancelaria radcy prawnego

dr Joanna Dziedzic-Bukowska

Należę do wąskiego grona prawników-praktyków, którzy swoją karierę zawodową rozpoczęli od wieloletniej pracy na stanowisku orzecznika w sądzie administracyjnym. Znajomość przepisów z zakresu procesu inwestycyjno-budowlanego wykorzystuję na co dzień we współpracy z urzędnikami, urbanistami oraz architektami.

Wspieram inwestorów na każdym etapie procesu budowlanego.

Występuję w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. Jestem cenionym doradcą i prelegentem na konferencjach branżowych oraz szkoleniach.

Pracę doktorską „Sądowoadministracyjna kontrola aktów planowania przestrzennego gminy” przygotowałam pod kierunkiem prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego.

Moje publikacje

Leksykon prawa budowlanego - okładka książki
Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - okładka książki

Usługi

Ikona

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody,
 • decyzje o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego (dróg i autostrad, linii przesyłowych),
 • opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz odszkodowania związane ze spadkiem wartości nieruchomości,
 • reprezentowanie właścicieli (Wspólnot Mieszkaniowych) niewyrażających zgody na powstające w ich sąsiedztwie inwestycje budowlane.
Ikona

Prawo budowlane

 • pozwolenia na budowę, użytkowanie obiektu budowlanego, legalizacja samowoli budowlanej,
 • wstrzymanie i wznowienie robót budowlanych,
 • przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
Ikona

Nieruchomości

 • badanie stanu prawnego nieruchomości,
 • gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi,
 • nabycie nieruchomości przez zasiedzenie,
 • ustanowenie służebności drogowej,
 • podział i scalanie gruntów,
 • wywłaszczenie i odszkodowanie,
 • trwały zarząd nieruchomościami,
 • sprawy mienia zaburzańskiego,
 • reforma rolna,
 • sprawy komunalizacji mienia,
 • sprawy roszczeń z dekretu warszawskiego,
 • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
 • przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.
Ikona

Ochrona środowiska

 • środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia,
 • opłaty za korzystanie ze środowiska,
 • kary pieniężne za naruszenie ochrony środowiska,
 • odpady.
Ikona

Prawo wodne

 • pozwolenia wodnoprawne,
 • przywrócenie stosunków wodnych na gruncie.
Ikona

Szkolenia

 • prowadzenie szkoleń otwartych i zamkniętych dla podmiotów prywatnych oraz organów administracji publicznej (samorządowej i rządowej) z tematyki kodeksu urbanistyczno-budowlanego.